มรภ.สงขลา”ถ่ายทอดทำสูตรสบู่ จากตลาดโตนด” เป็นผลงาน นศ.”ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น. สู่ชุมชนโหนด นา เล อ.สทิงพระ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ประกอบด้วย ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ และ อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ ลงพื้นที่ ณ กลุ่มโหนด นา เล อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อถ่ายทอดสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากตาลโตนด โดยนักศึกษาและคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ร่วมกันพัฒนาสูตรดังกล่าวในห้องปฏิบัติการ นอกจากนั้น กลุ่มนักศึกษายังได้สอนการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แก่สมาชิกกลุ่มโหนด นา เล อีกด้วย

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/หาดใหญ่/สงขลา

Close