ร่วมอนุโมทนาบุญ”ศิษยานุศิษย์ร่วมงานบุญทอดกฐิน”วัดถำ้แก้วสวรรค์บันดาล

กาญจนบุรี ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย ศิษยานุศิษย์หลั่งไหลร่วมงานบุญทอดกฐินวัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล พร้อมฉลองการตั้งวัดและแต่งตั้งเจ้าอาวาส

 

วันนี้ 14 ต.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ต.หนองลู อ. สังขละบุรี กาญจนบุรี ร.ต.อ. บุญโรจน์. ธาราภิบาล และ ด.ต.วิชัย ศิริรักษ์ ประธานชุมชนอมรพันธ์นคร 8 ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสที่วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล

 

เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาโดยได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินและบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนซ่อมแซมศาสนสถานโบสถ์ วิหาร อาคารปฏิบัติธรรม พร้อมได้ร่วมฉลองประกาศจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การตั้ง “วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล” ในพระพุทธศาสนา กับการแต่งตั้ง พระอธิการ ขวัญชัย อมรโต เป็นเจ้าอาวาส ในการมงคลนี้ ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสเป็นองค์ประธาน พร้อมมีมัคทายก- บุญมี, คณะครอบครัวเอกอัคร ตระกูลโค้ง ครอบครัวอรรถพิมล เพื่อนกัลยาณมิตรศาลยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย British Embassy , คุณมะปราง, คุณบอย, คุณช้าง , ดร. ปัณฑิพาณ์. ธาราภิบาล. ร่วมงาน และคณะญาติธรรม ศิษยานุศิษย์จากแดนไกลและใกล้เคียง เดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรมก่อนวันงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงด่านเจดีย์สามองค์ , หนองลู, สังขละบุรี ฯลฯ ได้ร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมาก ยอดปัจจัยในการทำบุญในปีนี้ได้ทั้งสิ้น 251,871 บาท วัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ได้รับการประกาศจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้งวัดถ้ำแก้วสวรรค์บันดาล ในพระพุทธศาสนากฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยได้แต่งตั้งพระอธิการ ขวัญชัย อมรโต เป็นเจ้าอาวาส

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close