ทหารทัพพระยาเสือ”จัดกิจกรรม เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 

 

ทหาร ทัพพระยาเสือ จัดกำลังพลจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 24 ต.ค.63 กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อ.บ้านคา และส่วนราชการในพื้นที่ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ภายในบริเวณสำนักสงฆ์บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ให้มีความสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close