เตรียมจัด”งานประเพณี”ปีนเขาเที่ยวถำ้จอมพล”ครั้งที่ 11”

ราชบุรี – เตรียมการจัดงานประเพณี “ปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล” ครั้งที่ 11

 

วันที่ 13 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณี “ปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล” ครั้งที่ 11 เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการจัดงานและหารือเกี่ยวกับการดำเนินการแต่ละฝ่าย โดยจะมีการจัด งานระหว่างวันที่ 14 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ซึ่งกำหนดพิธีเปิดงานประเพณี ปีนเขาเที่ยวถ้ำจอมพล ครั้งที่ 11 และการแสดง แสง สี เสียง ในวันจันทร์ที่ 16 พ.ย.63 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย การจัดงานในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(คสม.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจ.ราชบุรี และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในอ.จอมบึง จัดขึ้น เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล และสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและประชาชน โดยภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าราคาถูก มหกรรมดนตรี และสวนสนุกตลอดงาน

 

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Close