พระธรรมโพธิมงคล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563  เวลา 16.00 น.  พระธรรมโพธิมงคล  ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 14                     เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี  ได้เมตตามาเป็นองค์ประธานงานพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ  คุณแม่สวิง นาคจินวงษ์  โยมแม่พระครูโกวิทสุตการ รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี /เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา  พร้อมด้วยพระมหาเจติยาจารย์         เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี,เจ้าอาวาสวัดสำโรง และพระเถรานุเถระ        ในจังหวัดนครปฐม

 

 ในการนี้นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  มาเป็นประธานในพิธีพระราขทานเพลิงศพ พร้อมด้วยนางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพของคุณแม่สวิง นาคจินวงษ์  อาทิ  พันโทสินธพ แก้วพิจิตร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1  พรรคประชาธิปัตย์  นางฐิติรัตน์  เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (เป็นผู้อ่านคำไว้อาลัยคุณแม่สวิง             นาคจินวงษ์)  นายบุญเชิด  กิตติธรางกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม  นายสมควร ปิยพงษ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม  นายทวีชัย  จริยะเอี่ยมอุดม  บริษัท ท็อปไลน์ ไดมอนด์  นายประเสริฐ ชัยยศบูรณะ               คุณปิยภัสร์ ปานทอง  บริษัทสีเบเยอร์ และศิษยานุศิษย์ของพระครูโกวิทสุตการ เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่อย่างเนืองแน่น

 

คุณแม่สวิง  นาคจินวงษ์  โดยกำเนิดเป็นคนจังหวัดนครปฐม  ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม       เป็นบุตรคนที่ 2 ของคุณพ่อชื่น  คุณแม่หนึ่ง  กล่อมอนงค์  คุณแม่สวิง  กล่อมอนงค์ ได้สมรสกับคุณพ่อพวง  นาคจินวงษ์      มีบุตร ธิดา จำนวน 8  คน  คุณแม่สวิง ประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนขยัน มีมานะอดทน ไม่ย่อท้อ           ต่อความยากลำบาก ทำงานหนักเพื่อลูกและครอบครัว พอมีเวลาว่างยังช่วยคุณพ่อพวงจักสานเครื่องใช้ต่าง ๆ                คุณแม่สวิงสอนลูก ๆ ว่าให้หาเลี้ยงชีพด้วยตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต วันใดเมื่อมีจงแบ่งปันตามสมควรแก่ฐานะ และจงให้สิ่งของที่ดีแก่ผู้อื่น และยึดมั่นในพระพุทธศาสนาหมั่นทำบุญเป็นเนืองนิตย์ ดั่งจะเห็นได้จากการทำบุญใส่บาตรในทุกวันของคุณแม่ และบุญที่คุณแม่ภูมิใจในวาระสุดท้ายคือการได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยการนำเงินที่ได้เก็บหอมรอมริบไว้         ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวันสันจำปา  จังหวัดเชียงราย  เป็นจำนวนงิน  10,000 บาท

 

คุณแม่สวิง นาคจินวงษ์  เสียชีวิตด้วยโรคภาวะไตเสื่อมสภาพระยะสุดท้าย และติดเชื้อในกระแสโลหิต                ณ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม  ในวันพฤหัสบดีที่  5 พฤศจิกายน 2563  เวลาประมาณ 14 นาฬิกา 26 นาที  คุณแม่จากไปด้วยอาการสงบ สิริรวมอายุ 88 ปี  7 เดือน  5 วัน 

​​​​​​​​นางสาวชนิดา  พรหมผลิน

​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต  รายงาน

 

Close