เดอะโอ๋”ร่วมประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณา

เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาและเสนอความเห็น

 

วันนี้ 3 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม3 ชั้น2 อาคาร1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.สง.ก.ตร./อนุกรรมการพร้อมด้วยพล.ต.ท.วิเชียร ตันตะวิริยะผบช.สพฐ.ตร./อนุกรรมการ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผบช.กมค./อนุกรรมการ พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ รอง ผบช.กมค./อนุกรรมการ พล.ต.ต.คมกฤษ ไวสืบข่าว ผบก.คด./อนุกรรมการ พล.ต.ต.สุกิจ โตตาบ ผบก.กม./อนุกรรมการพล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค ผบก.กต.10 จต./อนุกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาและเสนอความเห็น การเริ่มกระบวนการสอบสวนคดีอาญาใหม่ให้ถูกต้อง กรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ตามคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นเพื่อดำเนินการตามศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กรณีมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ที่ 2/2563 ลง 18 พ.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ ตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นการเริ่มกระบวนการสอบสวนคดีอาญาใหม่ให้ถูกต้อง การดำเนินการทางอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเด็นการดำเนินการทางจริยธรรม จรรยาบรรณ มรรยาท โดยมี พล.ต.ท.อดิศร์ งามจิตสุขศรี รอง จตช.เป็นประธานอนุกรรมการ

Close