อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ. เป็นประธานพิธีบวงสรวงเบิกเนตร พระเทพพิทักษ์แผ่นดิน และสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ”

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานพิธีบวงสรวงเบิกเนตร พระเทพพิทักษ์แผ่นดิน”และ“สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ”

ที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.พล.ต.ท.ชยพจน์ หาสุณหะพล.ต.ท.อาชวัณต์ โชติกเสถียร และครอบครัวตระกูล หาสุณหะ ญาติสนิท พี่ เพื่อน น้อง ร่วมพิธีบวงสรวงเบิกเนตร”พระเทพพิทักษ์แผ่นดิน”และ“สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ”เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ.วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 โดยมี พระราชวรญาณโสภณ(ชุบ เขมงฺกโร ป.ธ.๔)ประธานฝ่ายสงฆ์

ประวัติการสร้างพระเทพพิทักษ์แผ่นดินโดยมีการจัดพิธีเททองหล่อเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 “พระเทพพิทักษ์แผ่นดิน”เป็นเทวรูป ทรงเครื่องกษัตริยาธิราช ทรงฉลองพระองค์อย่างเครื่องของเทพารักษ์ สวมมงกุฎ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบดรรชนี หล่อขึ้นด้วยโลหะผสมด้วยทองคำ และเหรียญโลหะจากประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ ตลอดจนวัตถุอันเป็นมงคล ลงรักปิดทองทั้งองค์ประดับด้วยพลอยสีต่างๆองค์เทวรูปทรงประทับยืนบนฐาน สูงรวม 2.59 เมตร พระแสงขรรค์ยาว 89 เซนติเมตร สวมพระธำมรงค์ทั้ง 10 นิ้วพระหัตถ์ ความหนาเทวรูป 5 หุน ทำให้เทวรูปสามารถอยู่ได้นานนับพันปี “พระเทพพิทักษ์แผ่นดิน”และได้ทำพิธีถวายพระสงฆ์เพื่อประดิษฐานไว้ที่วัดธาตุทอง สุขุมวิท กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 จัดสร้างโดยข้าราชการและประชาชนที่มีความรักต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์อย่างเป็นที่สุด ตลอดจนมีความรักและหวงแหนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักของคนไทยทุกคน จึงได้ร่วมกันจัดสร้างไว้เพื่อเป็นที่สักการะ และเคารพบูชาของบุคคลทั่วไป ซึ่งจะได้คอยปกปักรักษาและประทานพรให้แก่ประชาชน ตลอดจนให้เป็นที่ยึดมั่นจิตใจในการทำคุณงาม ความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของคนไท “พระเทพพิทักษ์แผ่นดิน”พระหัตถ์ขวา ทรงพระแสงขรรค์นั้นหมายถึงทรงปกปักรักษาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบดรรชนี หมายถึง ทรงประทานพรและประทานความรักความเมตตาแก่ประชาชนทุกคน ให้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการ เนื้อโลหะของเทวรูปนั้นได้นำเหรียญโลหะจากประเทศต่างๆมาหลอมรวมเข้าด้วยกันหมายถึงทรงประทานพรและเมตตาแก่บุคคลทั่วไปทุกชาติและศาสนา“พระเทพพิทักษ์แผ่นดิน” “พลังแห่งความรักความศรัทธาและแรงอธิษฐานของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มาหลอมรวมกันสร้างเป็นองค์พระที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกปักรักษาแผ่นดิน”

 

Close