กลั่นกรองผู้ยากไร้ด้อยโอกาส”

กาชาดสุรินทร์ ประสาน อำเภอศรีณรงค์ กลั่นกรองผู้ยากไร้ด้อยโอกาส เสนอพิจารณาร่วมโครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัย แก้ปัญหาผู้ยากไร้ด้อยโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ สร้างสังคมเอื้ออาทร

 

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ ผู้แทน ผกก.สภ.ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ร่วมกันเดินทางเข้าเยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ ของผู้ยากไร้ลำบาก พื้นที่ตำบลหนองแวง ซึ่งเป็นบุคคลที่ทางชุมชน และ ท้องถิ่น ร่วมกันตรวจสอบยืนยันเพื่อพิจารณาเสนอเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ตามที่อำเภอศรีณรงค์ได้รับมอบหมายให้ร่วมกลั่นกรองข้อเท็จจริง โดยมีคุณป้าดา อายุ 65 ปี ผู้ที่ความเป็นอยู่ยากไร้ลำบาก และ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ร่วมให้ข้อมูล ปัจจุบัน แต่ละวัน ป้าดา ต้องร่อนเร่ อาศัยนอนกินที่บ้านญาติพี่น้องในชุมชน หรือ ที่สำนักสงฆ์ในชุมชน ด้วยการรับความช่วยเหลือที่กิน ที่พัก และ ดำรงชีพด้วยเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ และมีบางโอกาส ที่จะได้เดินทางขึ้นไปเยี่ยมบุตร 2 คน ที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งบุตร1 คน เป็นผู้พิการ โดยมีบุตรอีกคนได้ช่วยจัดการดูแลอยู่
สำหรับที่ดินซึ่งหากมีการช่วยเหลือจัดสร้างบ้านให้ ยังเป็นชื่อของน้องสาวป้าดา ซึ่งผู้นำชุมชน และ ป้าดา ต่างยืนยันว่า น้องสาวป้าดาตกลงยินยอมมอบให้ป้าดาแล้ว เพราะทุกคนต่างต้องการให้ไม่ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนอีกต่อไป
การเยี่ยมเยียนของภาคส่วนต่างๆวันนี้ คุณป้าดา แสดงออกด้วยรอยยิ้มว่ามีความสบายใจ ที่ทุกภาคส่วนให้ความห่วงใย เอาใจใส่ดูแล โดยหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน จะร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ลำบากในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

Close