ประธานมูลนิธิโพลวพลือ”มอบเงิน 180,000 บาท

ประธานมูลนิธิโพลวพลือ !! มอบเงิน 180,000 บาท หนุนศูนย์พัฒนาเยาวชนสโมสรกีฬาราชประชาศรีสะเกษ ห้วยตามอญ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะขบวนจักรยานโครงการศรีสะเกษสร้างสุข ทุกข์กาชาดบรรเทา จังหวัดศรีสะเกษประจำปี 2564 ในกิจกรรมปั่นปันสุข โตว ตามโพลว พลือ (ไปตามทางสว่าง) “คนเมืองศรีฮักแพง แบ่งปัน ได้เยี่ยมเยียนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กำลังใจและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โดยมีนายอดิศักดิ์ ธรรมพร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนทั้งสิ้น 321 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 คน เป็นโรงเรียนพื้นที่นำร่องนวัตกรรมทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ Project Approach ภายใต้ นโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ Sisaket (ASTECS) คือ เกษตรอินทรีก้าวหน้า Organic Agriculture กีฬาก้าวไกล World Class Sport ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Tourism นวัตกรประกอบการ Innovative Entrepreneur ร่ำรวยวัฒนธรรม Culture Diversity จิตวิญญาณศรีสะเกษ Sisaket Spirit และมีนวัตกรรมการกีฬาที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ได้บันทึกข้อตกลงร่วมกับสโมสรกีฬาราชประชา โดย พลโท หม่อมหลวง สุปรีดี ประวิตร (หม่อมเป๊ป) ประธานสโมสรกีฬาราชประชา ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะ*ฟุตบอลระดับเยาวชน เพื่อก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพ จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเยาวชนสโมสรกีฬาราชประชา ศรีสะเกษ ห้วยตามอญ และโรงเรียนบ้านห้วยตามอญได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ จาก พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิร ปญโญ ดร.ประธานมูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ เลขานุการเจ้าคณะแขวงราษฎร์บูรณะ จำนวน 180,000 บาท พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา 10,000 บาท นายมานิต ทรงกลด ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 13,500 บาท ร้านปิ่นมุข เสี่ยบ๊อกบ้านห้วย 10,000 บาท และคุนสุมิทร นาคสิ จ่ายเป็นตอบแทนโด้ช เดือนละ 1,000 บาท

ในโอกาสนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 5 ทุน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสดจากพระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิร ปญโญ ดร.ประธานมูลนิธิโพลวพลือ(ทางสว่าง) ให้แก่ทีมนักกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยตามอญด้วย

ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close