ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการถึงบ้าน

โรงพยาบาลศรีณรงค์ ร่วมกับ อำเภอศรีณรงค์ นำสหวิชาชีพ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยพิการถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 5 มี.ค.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอศรีณรงค์ จิตอาสา 904 ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ อาทิ แพทย์ ทันตกรรม นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีณรงค์ และ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตรวจ ร่วมกันออกเยี่ยมรักษาที่บ้าน มอบยาที่จำเป็น และ เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยพิการ ซึ่งมีความยากลำบากในการเคลื่อนไหว ไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาล โดยทีมสหวิชาชีพ ให้การดูแลผู้ป่วย ในด้านการส่งเสริม ป้องกันรักษา และการฟื้นฟูสภาพ จิตใจ และ ร่างกาย เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ สามารถดูแลตนเองได้ อย่างถูกต้อง ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน และ ส่งเสริมการดูแลผู้ป่วย โดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้ง หลังจากวินิจฉัยโรคแล้ว โรงพยาบาลยังได้จัดชุดยาเฉพาะโรค ประสานการช่วยเหลือรถเข็นคันใหม่สำหรับรายที่รถเข็นชำรุด รวมทั้ง มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง

Close