คณะสงฆ์”มอบเงินจัดหาเครื่องมือแพทย์”ให้โรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19”

นครปฐม คณะสงฆ์มอบเงินจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ผู้สื่อ่าวรายงาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง พระเทพมหาเจติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม องพจนกรโกศล เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี

พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เจ้าคณะตำบลทัพหลวง เจ้าอาวาสวัดวังตะกู และพระเถรานุเถระในจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบเงินจำนวน 1,594,944 บาท ให้กับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อนำไปจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงและแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมของประเทศ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้น สำหรับจังหวัดนครปฐม มีเตียงโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 526 เตียง มีโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนามโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน มีเตียงจำนวน 96 เตียง แห่งที่ 2 คือ โรงพยาบาลสนาม สนามแบตมินตันแม่ทองหยิบ อยู่ภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม ตำบลสนามจันทร์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 130 เตียง จังหวัดนครปฐม มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 20 – 40 คน/ต่อวัน ทำให้สถานพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือ ทางการแพทย์ในการรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมและ คณะสงฆ์อนัมนิกายและผู้มีจิตศรัทธา จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 1,594,944 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ให้จังหวัดนครปฐมในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดต่อไป

ชนิดา พรหมผลิน
ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต รายงาน

Close