ชุมพร”ทหารบกซื้อมังคุดชาวสวน

ชุมพร-ทหารบก ร่วมซื้อมังคุดราคาตก ชาวสวนปลื้ม
ข่าวโดย นายสาธิต ศรีหฤทัย จ.ชุมพร

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 29 กค.64 ที่ สหกรณ์กลุ่มชาวสวนมังคุด บ้านฉาน หมู่ที่ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 พร้อมด้วยนายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร นายปกาศิต พรประสิทธิ์ นอภ.หลังสวน นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร นายธีรศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรชุมพร ทหารจาก มทบ.44 ชุมพร ร่วมกันปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกมังคุด เพื่อนำไป กทม.
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชุมพร นายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์ จ.ชุมพร ได้พูดคุย ถึงสถานการณ์ราคามังคุดที่กำลังตกต่ำอย่างมากในขณะนี้ อันเนื่องจาก การส่งออกมังคุดไปต่างประเทศมีปัญหาทั้งการระบาดของโควิด19 และ เกิดอุทกภัย ทำให้การส่งออกต้องชงัก จ.ชุมพรได้ระดมกำลังเพื่อแก้ไข ช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนมังคุด อย่างหลากหลายวิธีการ เพื่อให้มังคุดกระจายไปยังผู้บริโภคทั่วประเทศ อันจะส่งผลให้ราคามังคุดในพื้นที่ จ.ชุมพร และภาคใต้สูงขึ้น แต่เนื่องจากปริมาณมังคุดในพื้นที่มีจำนวนมาก ทำให้ปริมาณมังคุดล้นตลาด และราคาตกลง จนถึงขั้นไม่มีพ่อค้ามารับซื้อ สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวสวนมังคุด
พลตรี เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 กล่าวว่า”การมารับซื้อมังคุดจากชาวสวนมังคุดในครั้งนี้เป็นนโยบายของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุด ที่ได้รับผลกระทบจากช่วงการระบาดของไวรัสโควิด19 และ ราคาตกต่ำ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้สั่งการให้บูรณาการกับ จังหวัดชุมพรพาณิชย์จังหวัดชุมพร เกษตรชุมพร เพื่อเข้ามารับซื้อมังคุด ในวันนี้ได้มีการขนย้ายมังคุดไป ยัง ททบ5 เพื่อขายให้กับพี่น้องของกำลังพล ในส่วนของทหารจะให้ความช่วยเหลือแก่ทุกฝ่าย อาทิ ในช่วงการระบาดของโควิดก็ช่วยร่วมตั้งด่าน ตั้งจุดตรวจ หรือเพิ่มความเข้มทางด้านชายแดน ในส่วนของภัยพิบัติต่างๆก็ยังคงช่วยเหลือ ในส่วนของความเดือดร้อนอื่นๆก็ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของผลผลิตก็จะมีแผนงานให้ความช่วยเหลือตามระยะเวลา โดยเฉพาะมีพระราชกระแสรับสั่งจากในหลวง ร.10 ให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเต็มที่ เราก็ต้องมาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการให้ความช่วยเหลือ

Close