สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานไฟพระฤกษ์ ให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดนำไปจุดเทียนมงคลจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

นครนายก – สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ประทานไฟพระฤกษ์ ให้เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดนำไปจุดเทียนมงคลจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ได้อัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดนครนายก โดยมี พระครูปริยัติโพธิสุนทร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นตัวแทนรับถวาย ณ พระอุโบสถ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อจุดเทียนมงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ความรุ่งโรจน์ ความสำเร็จ ความสามัคคี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่ โดยให้เจ้าคณะจังหวัดแจ้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองมาต่อไฟพระฤกษ์ประทานดังกล่าว เพื่อจุดในพิธีสวดมนต์ข้ามปีของแต่ละวัดนั้น โดยให้แต่ละวัดได้จัดเตรียมโคมไฟน้ำมันมีกระจกกันลม ให้สมควรแก่พระเกียรติสำหรับต่อไฟพระฤกษ์ประทาน ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ทั้งนี้ ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และประกาศจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 57/2564 กรณีเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ อย่างเคร่งครัด


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Close