เดอะโอ๋ !!! ประธานในการประชุมศปก.ภ.7 ครั้งที่ 2/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

เดอะโอ๋ !!! ประธานในการประชุมศปก.ภ.7 ครั้งที่ 2/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันนี้ 19 ม.ค.65 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในการประชุมศปก.ภ.7 ครั้งที่ 2/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) พร้อมด้วยพล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา ผบก.กค.ภ.7 พล.ต.ต.นิรันดร ศิริสังข์ไชย ผบก.อก.ภ.7 พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญผบก.ศฝร.ภ.7 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดย ผบก.ภ.จว.ทั้ง 8 จังหวัด 104 สภ.เฝ้าฟังที่ห้องประชุม ศปก.ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ.ที่ตั้งหน่วย

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวในที่ประชุม 1.หน่วยต่าง บช.ในพื้นที่ ภ.7 รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ (บก.ส.1) 2.ฝอ.1 บก.อก.ภ.7 สรุปเรื่องร้องเรียนและเรื่องวินัยคงค้างทั้งหมด 3.ฝอ.2 บก.อก.ภ.7 – สรุปสถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม – รายงานคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ หรือคดีที่น่าสนใจ – สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง/ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือง/การชุมนุมเรียกร้องในพื้นที่ 4.ฝอ.3 บก.อก.ภ.7 – ภารกิจถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่เข้ามาในพื้นที่ -รายงานผลการตรวจสถานีตำรวจของผู้บังคับบัญชาใน ภ.จว. – รายงานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ ภ.7 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (5) ฝอ.4 บก.อก.ภ.7 – รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา – ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564-2565 (6)ฝอ.5 บก.อก.ภ.7 – ข่าวสารทางสื่อ และปฏิบัติการข่าวสาร (IO) – โครงการ โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง 7.ฝอ.6 บก.อก.ภ.7 – การรายงานข้อมูลที่มีผลกระทบทางสื่อสังคมออนไลน์ – การรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 – รายงานการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน 8. บก.สส.ภ.7 – การบันทึกข้อมูลในระบบ CRIMES – การโอนข้อมูลจากระบบ POLIS ไปยังระบบ CRIMES – คดีที่ยังไม่จำหน่ายออกจากระบบ CRIMES – สถิติข้อมูลหมายจับ CCOC – สรุปผลการออกหมายจับผู้ต้องหา (หมายจับที่ออกใหม่/มีคุณภาพ/ไม่มีคุณภาพ) -สรุปผลการเร่งรัดจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเฉพาะหมายที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 5) – ผลการปฏิบัติของ บก.สส.ภ.7 และ กก.สส.ภ.จว. 9. บก.กค.ภ.7 – สถิติสำนวนคดีอาญา ตาม ป.วิอาญามาตรา 145 และ มาตรา 145/1 (10 )ศปจร.ภ.7 – การโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 11. ศปชก.ภ.7 – ผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 12. ศอ.ปส.ภ.7 – รายงานผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.ภ.7

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 กล่าวข้อสั่งการในที่ประชุม 1.ขอขอบคุณ และ ขอชื่นชม พ.ต.ท.กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน สวป.สภ.ทองผาภูมิ พร้อมพวกอีก 5 นาย ที่ประสบเหตุรถยนต์เก๋งชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อ ได้ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรวม 5 คน ก่อนที่รถยนต์เก๋งเกิดเพลิงไหม้ทั้งคัน และนำส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาที่ รพ.ไทรโยค จนปลอดภัย 2.ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ให้ไว้เมื่อวันที่9 ธันวาคม 2564) ประการที่ 1 ขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยทำความเข้าใจกรอบแนวคิด เจตนารมณ์ แนวทางปฏิบัติ และภารกิจใหม่ของหน่วยงานและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประการที่ 2 จัดให้มีการขับเคลื่อนและสร้างความพร้อมในการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างเป็นระบบ มีแผนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการให้คำปรึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาแก่หน่วยปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่านการใช้กฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผลสำเร็จ มีการทำงานที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนประการที่ 3 ต้องนำประมวลกฎหมายยาเสพติดไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับภาพรวม ระดับจังหวัด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ค้าตามแนวทางใหม่ ประการที่ 4 เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติงานด้วยความอดทน เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น และหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องถูกลงโทษโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ประการที่ 5 สร้างตัวแบบในการแก้ไขปัญหาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ อาจเกิดปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกัน และนำไปปฏิบัติแตกต่างกัน
3.ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามข้อสั่งการของ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ตาม ว.8 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565) ดังนี้ 3.1 จากการตรวจสอบและปรากฏข่าวตามสื่อต่าง ๆ พบว่าในหลายพื้นที่ยังมีการฝ่าฝืนคำสั่ง สบค. โดยเฉพาะการลักลอบเปิดสถานบริการ การเปิดร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา และการจำหน่ายสุราเกินเวลาตามที่กฎหมายกำหนด จึงกำชับให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 41) ลง 8 ม.ค. 65 ตลอดจน คำสั่ง สบค., หนังสือ ตร. และ วิทยุ ตร. ที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ อย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบพบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกกรณี 3.2 ให้ รอง ผบช. ที่รับผิดชอบ และ ผบก.ภ.จว.เข้มงวด กวดขัน ออกสุ่มตรวจ ติดตาม กำกับดูแลสถานประกอบการ กิจการ/กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด ตรวจสอบการลักลอบเปิดให้บริการของสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ และคาราโอเกะ ซึ่งยังคงกำหนดให้ปิดการดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ให้มีผลการปฏิบัติ แล้วรายงานผลการปฏิบัติให้ ตร.ทราบ 3.3 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ตรวจสอบ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในสังกัดอย่างใกล้ชิด อย่าให้มีกรณีการปล่อยปละละเลย หรือเรียกรับ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในทางทุจริตโดยเด็ดขาด หากปรากฏข่าวหรือตรวจสอบพบว่ามีกรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นให้พิจารณาดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทางปกครอง ทางวินัย และทางอาญาทุกราย แล้วรายงานตามลำดับชั้นให้ ตร. ทราบ 4.กำชับให้ทุกหน่วย เร่งรัดผลการจับกุม คดีอาญา 4 กลุ่ม ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตามที่ ตร. และ ภ.7 กำหนด 5.กำชับให้ทุกหน่วย เร่งรัดผลการปฏิบัติ การจับกุม ขยายผลเรื่องยาเสพติด ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ตามที่ ตร.กำหนด 6.กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งงบดำเนินงาน และงบลงทุน ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตามที่ ตร.กำหนด 7.กำชับเรื่องความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ กวดขันความประพฤติระเบียบวินัยตามคำสั่ง 1212/2537
ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 ถ.ข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จว.นครปฐม

Close