อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเยาวชนใ

อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ “Sport Clinic” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการพัฒนาทักษะด้านกีฬา เพื่อสร้างความเป็นเลิศ รวมทั้งเทคนิคการเล่นกีฬา และความสามารถด้านการกีฬา

ให้เต็มศักยภาพของนักกีฬา โดยในขั้นต้นจะใช้กีฬาเป็นโครงการนำร่องการศึกษานอกระบบ หลักสูตรการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาเทควันโด และพัฒนามาตรฐานด้านกีฬา กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน และสร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน เน้นให้เด็กเป็นคนดีและคนเก่ง พร้อมนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชัชชัย ชเว (ชเว ย็อง-ซ็อก)หรือ โค้ชเช หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ “Sport Clinic” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมี เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน

ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​

Close