ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ เปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตะดอบเกมส์ประจำปี 2565

ศรีสะเกษ !! ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ เปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ตะดอบเกมส์ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่สนามกีฬาโรงเรียนตะดอบวิทยา ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “ตะดอบเกมส์” ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 8 – 9,13-14-15-16, และ21-22 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายสุริยัน แก้วคำ นายก อบต.ตะดอบ นายสีทอง สกุณีย์ รองนายก อบต.ตะดอบ คณะนักกีฬา และประชาชนในตำบลตะดอบ ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ตะดอบเกมส์” เป็นจำนวนมาก มีการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท คือ ฟุตบอล (ชาย) รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป ฟุตบอล(หญิง) กีฬาวอลเลย์บอล(ชาย-หญิง) กีฬาตะกร้อ (ชาย-หญิง) และกีฬาพื้นบ้าน และมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 56 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสอสม. อปพร. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างส่วนตำบล พ่อค้า ประชาชน

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “ตะดอบเกมส์” ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการดังกล่าว ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า จังหวัดศรสะเกษ ได้รับเกียรติจากนักฟุตบอลทีมชาติไทยจะเดินทางมารุ่นเครื่องที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยจะเปิดโอกาสให้ชาวศรีสะเกษได้มีประสบการณ์และสัมผัสกับนักฟุตบอลและโค้ชทีมชาติ และมีการเปิดอบรมฟุตบอลมินิไลท์เส้น แต่ให้เวลาอบรมเพียง 2 วัน มีคลีนิกฟุตบอลสำหรับเยาวชน มีโครงการช้างจิตอาสาให้เด็กๆมาสมัครร่วมกิจกรรมกับสมาคมกีฬาฟุตบอล เป็นบอยบอล สกอร์บอล เป็นดูแลสื่อ และจูงนักกีฬา เป็นต้น จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน พาลูกหลานไปหาประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายเล่นกีฬาต่อไป

ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close