เดอะโอ๋ !!! ติวเข้มกำลังพล เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี

เดอะโอ๋ !!! ติวเข้มกำลังพล เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี

วันนี้ 17 มิ.ย.65 ที่บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์จังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามหนังสือ ภ.7 ที่ 0022.133/4177 ลง 2 มิ.ย.65 เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดกำลังกองร้อยควบคุมฝูงชนและการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยให้ ภ.จว.ในสังกัด ฝึกทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.65

โดยมี พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ เฉลียวศักดิ์ รอง ผบก.จว.สุพรรณบุรี ผกก.ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.สุพรรณบุรี และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ เข้าร่วมพิธี

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึก ให้ตั้งใจและใส่ใจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ยึดหลักตามกฎหมาย ตาม พรบ.การชุมนุมสาธารณะ เนื่องจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับใส่ใจในความปลอดภัยจึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนในครั้งนี้ และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมหมั่นฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะสามารถออกไปปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
จากนั้น พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 ได้ชมการสาธิตการปฏิบัติควบคุมฝูงชนโดยใช้โล่ ในการควบคุมตัวแกนนำกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้มอบเงิน สวัสดิการตำรวจภูธรภาค7 ให้กับผู้บังคับกองร้อยควบคุมฝูงชน หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมกำลังพล เพื่อดูสวัสดิการ อาหาร เครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
ณ.บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์จังหวัดสุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมือง จว.สุพรรณบุรี
Close