ห้วยกระบอกชุมชนจีนแคะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ห้วยกระบอกชุมชนจีนแคะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

มอบชุดเชิดสิงห์จีนแคะห้วยกระบอก ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะจีนแคะ
นายประวิทย์ ศรีฟ้าวัฒนา ประธานมูลนิธิประโยชน์มวลชนห้วยกระบอก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
ที่ห้องรัตนะ ศาลเจ้า ซำซานเกร็ดหวอง(เจ้าพ่อ3 ภูเขา)ตลาดห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่
อำเภอ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ว่า บ้านห้วยกระบอก

เป็นชุมชนชาวจีนแคะ หรือชาวฮากกา ที่มาตั้งรกราก อยู่ที่บ้านห้วยกระบอกนี้ มาเป็เวลากว่าหนึ่งร้อยปี มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ รวมไปถึงวัฒนธรรมของชาวจีนแคะโบราณ เนื่องจากชาวจีนแคะที่มาตั้งรกรากที่ห้วยกระบอกเดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ในช่วงสมัยหนึ่งชุมชนแห่งนี้มีความเจริญมีผู้คนสัญจรไปมามากมาย เพราะเป็นที่ชุมนุมของคนจีนแคะ ถึงสามจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม

ปัจจุบันวัฒนธรรม และความเจริญของชุมชน จรนแคะแห่งนี้ รวมถึงอาหารสูตรจีนแคะทั้งอาหารคาว และหวานสูตรดั้งเดิมแบบโบราณแท้ ๆ ยังหารับประทาน ได้ที่นี่ ส่วนวัฒนธรรม ประเพณี ลูกหลาน คนจีนฮากกาห้วยกระบอก ยังคงรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นตนขอขอบคุณ ผศ.ดร.ปรียาพร บุษบา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ที่ให้เกียรติเดินทางมามอบหัวเชิดสิงห์โตจีนแคะ 1 ชุดเพื่อใช้ในกิจกรรม ต่างๆของชุมชน

พิธีมอบหัวเชิดสิงห์โตในครั้งนี้ ได้มีผู้มีเกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งชมการแสดง ของหลานชาวจีนแคะ ห้วยกระบอก อาทิ
นาย อภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักโยธาฯ กรุงเทพมหานคร ผู้แทนกลุ่มน้ำตาลมิตรผล
นาย ธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่
พันตำรวจเอก วีระศักดิ์ กลั่นเกิด ผกก.สภ.กรับใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนศาลาตึกวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ มูลนิธิ มวลชนห้วยกระบอก และสื่อมวลชนร่วมในการนี อย่างพร้อมเพรียงกัน


Close