รอง ทักษ์ !!! สืบสานประเพณีไทย บุญทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง) ได้ยอดเงินกว่า 1 ล้านบาท

รอง ทักษ์ !!! สืบสานประเพณีไทย บุญทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง) ได้ยอดเงินกว่า 1 ล้านบาท

วันนี้ 29 ต.ค.65 ที่วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง) จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมด้วยคุณ ปุญภา อุปพงษ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี พร้อมคณะญาติโยม ญาติธรรม ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายชุดผ้าไตรจีวร อัฐบริขาร และถวายปัจจัย มีวัตถุประสงค์ เป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ โดยมียอดทำบุญทอดถวายกฐินในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,422,599.77 บาท (หนึ่งล้านสี่เเสน สองหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ณ.วัดธุดงคนิมิต (เขาพุรางล่าง) ตำบลปากเเพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ต.อ.พงษกร กล่าวว่า งานบุญทอดกฐินซึ่งเป็นประเพณีที่สืบสานกันมายาวนาน ซึ่งถือว่าการทอดกฐิน นั้นถือว่าเป็นบุญใหญ่เฉพาะการ ไม่เหมือนการทอดผ้าป่าสามัคคีซึ่งปีหนึ่งสามารถทอดได้หลายครั้ง การทอดกฐินจึงถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง หลายคนยังไม่ทราบเรื่อง อานิสงส์ผลบุญ ของกฐิน จะทำให้เป็น ผู้มั่งคั่ง มั่งมี ทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นผู้มี จิตใจ แจ่มใส บริสุทธิ์ และผ่องใสอยู่เสมอ ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย ได้ ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่เต็มกำลัง ได้รูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป และมีชื่อเสียงเกียรติคุณน่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป งานบุญกฐินจึงเป็นบุญเฉพาะกาล ใน 1 ปี สามารถทอดได้เพียงครั้งเดียว ในแต่ละวัด
โอกาสนี้ พ.ต.อ.พงษกร อุปพงษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม พร้อมด้วยคุณ ปุญภา อุปพงษ์ ขอกราบขอบพระคุณ เเละ ขออนุโมทนาบุญกับ คณะญาติโยม ญาติธรรม เเละ ผู้มีจิตศรัทธาทุกๆ ท่าน ที่ได้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ขอคำสัตยาอธิษฐาน อ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัย อันมีพระพุทธรัตน ธรรมรัตน สังฆรัตน บุญญาบารมีองค์หลวงปู่สงวน ยุตตธัมโม เหล่าทวยเทพยดา อินทร์พรหมทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้งอานิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ จงดลบันดาล เเละประทานพรให้ท่าน ตลอดจนครอบครัว จงมีเเต่ความสุขสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูลผล เจริญไปด้วย จตุรพิธพรชัย อันมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ เจริญในธรรมตลอดกาลนานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุClose