ชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงจันทบุรี จัดพิธี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ปีที่ 51

จันทบุรี-ชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงจันทบุรี จัดพิธี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ปีที่ 51

วันนี้ ( 26 พย.65 ) ที่บริเวณด้านหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดจันทบุรี ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 51ปี และครบรอบ 42 ปี การก่อตั้งชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงจันทบุรี โดย นายวิชา เหล่าเทิดพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมงาน เนื่องในวาระวันสำคัญ 26 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแหง ปีที่ 51และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดเป็นวันรามคำแหง เพื่อให้ศิษย์ชาวน้ำเงินทอง

ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และจัดกิจกรรมเผยแผ่เกียรติคุณให้เกิดแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยในช่วงเช้าวันนี้ ได้ประกอบพิธีถวายบังคมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีทำบุญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน ชมรมศิษย์เก่ารามคำแหงจันทบุรี ปัจจุบันมีนายสิทธิพร ครุฑนาค อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการภาค 2 เป็นประธานชมรม ซึ่งตลอดระยะเวลา 42 ปี ของชมรม ก็ได้จัดกิจกรรม ช่วยเหลือให้การสงเคราะห์แก่ ผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้ ชมรมศิษย์เก่ารามคำแห่งจันทบุรี ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล บ่าววีและหนู มิเตอร์ ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อหารายได้ใช้ในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณะชนในจังหวัดจันทบุรีสืบไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

 

 

 

 

 

 

 

Close