เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุมศปอส.ตร.ครั้งที่ 9/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

เดอะโอ๋ !!! ร่วมประชุมศปอส.ตร.ครั้งที่ 9/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

วันนี้ 1 ธ.ค.65 ที่ห้องประชุม ศปก.ภ.7 ชั้น 4 อาคารตำรวจภูธรภาค 7 จว.นครปฐม พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7/ ผอ.ศปอส.ภ.7 พร้อมด้วยพล.ต.ต.วรายุทธ สุขวัฒน์ รอง ผบช.ภ.7/ รอง ผอ.ศปอส.ภ.พล.ต.ต.นรเศรษฐ์ สุวรรณนิกขะ ผบก.กค.ภ.7/ เลขานุการ ศปอส.ภ.7 พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 /ผู้ช่วยเลขานุการ ศปอส.ภ.7 เข้าร่วมประชุมศปอส.ตร.ครั้งที่ 9/2565 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมี พล.ต.ต.จักรกฤษ เครือสุนทรวานิช ผบก.ภ.จว.นครปฐม พล.ต.ต.จักษ์ จิตตธรรม ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์ ผบก.ภ.จว.ราชบุรี พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี พล.ต.ต.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พล.ต.ต.เกรียงไกร วุฒิพานิช ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7 พร้อมรอง ผบก.ภ.จว.ทั้ง 8 จังหวัด ผกก.หัวหน้าสถานีทั้ง 104 สถานีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ.ห้องประชุม ศปก.ที่ตั้งหน่วย
โดยมี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.เป็นประธานในการประชุม


Close