ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุยบุรียินดีรับใช้ประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุยบุรียินดีรับใช้ประชาชน

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.60  ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุยบุรี พร้อมรับใช้ประชาชนในการตอบคำถาม 4 ข้อของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี / นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรีตรวจความพร้อมของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุยบุรี ในการรองรับประชาชนที่จะมาตอบคำถามของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมมีความพร้อมในการรองรับประชาชน มีโต๊ะให้ตอบคำถาม มีแบบให้กรอกคำถาม มีคำอธิบายความหมายศัพท์ที่ประชาชนอาจงง เช่น ยุทธศาสตร์ ฯลฯ มีปลัดอำเภอ จนท.ปกครอง ทหาร คอยบริการ อำนวยความวะดวกในการตอบคำถาม ซึ่งมีราษฎรหลายคนให้ความสนใจในการเดินทางมาที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อตอบคำถามของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

Close