นครปฐม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ถวายเป็นพระราชกุศล

นครปฐม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาในผู้ป่วยสมองตาย ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาในผู้ป่วยสมองตาย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 โดยมี แพทย์หญิงสายจินต์ อิสีประดิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) เป็นประธาน และมี นางสุรีรัตน์ อนันต์โรจน์วงศ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และประธานพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม รพ.เมตตาฯ(วัดไร่ขิง) กล่าวรายงาน ซึ่งตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานในสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล บังสุกุล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาในผู้ป่วยสมองตาย และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้จัดให้มีกิจกรรมบรรยายธรรม “เรื่องบุญและความเชื่อการบริจาคอวัยวะและดวงตา” ซึ่งมี พระครูปฐมธรรมวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าวาสวัดไร่ขิง พระรามหลวง เป็นองค์แสดงธรรม และการจัดเวทีเสวนาวิชาการ โดยแพทย์ พยาบาล และผู้ได้รับบริจาคดวงตา หัวข้อ “การให้และการได้รับบริจาคอวัยวะ” การจัดนิทรรศการเชิญชวนบริจาคดวงตาและอวัยวะ ซึ่งมีหน่วยงานราชการใก้ลเคียง ร่วมกิจกรรม

ผู้ได้รับบริจาคดวงตา นายสมชัย ชัยศรีสุรพันธ์ อายุ 70 ปี 155ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พูดถึงความรู้สึกที่ได้รับเปลี่ยนดวงตา

Close