ผู้แทนพิเศษรัฐบาลเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดีประจำปี 2560

ผู้แทนพิเศษรัฐบาลเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดี ประจำปี 2560

วันนี้ 22 ก.ค.60 ณ บริเวณลานเทศบาลประชาสำราญลานที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี พลโทวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาลให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดี ประจำปี 2560 โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิศษรัฐบาล นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พันเอกไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี และประชาชนชาวอำเภอสุไหงปาดี ร่วมในงานกว่า 3,000 คน


อำเภอสุไหงปาดีได้จัดงานวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดี ประจำปี 2560 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานเทศบาลประชาสำราญหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี โดยอำเภอสุไหงปาดีได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดีและส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนได้มีการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งสอดคล้องตามแนวทางศาสนา
โดยที่ผ่านมามีการจัดในพื้นที่ขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดริ้วขบวนแห่แสดงเอกลักษณ์ของแต่ละตำบล การจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละตำบล ส่วนกิจกรรมกลางคืนมีดังนี้ การแสดงมโนราห์ การแสดงดีแกฮูลู การแสดงดนตรีของศิลปินหลวงไก่ การแสดงคอนเสิร์ตเปาะเตะกูแบอีแก การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสภาวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดี


ด้าน นายนรัญจ์ ซารีกะ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดีกล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดีเป็นถีมงานตั้งต่างโบราณไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานยาวี หรืองานใหญ่ๆก็จะจัดให้ขึ้นช้างเพราะว่าคนที่จะขี้ช้างได้จะต้องเป็นเจ้าเป็นหม่อมหลวงเพราะอำเภอสุไหงปาดีถือวัฒนธรรมของบรรพบุรุษสมัยโบราณและช้างต้องทำพิธีแบบสมัยโบราณถ้าไม่ทำพิธีช้างก็จะไม่เดิน ต้องมีกลองช้าง เป่าปี่ช้าง ช้างถึงจะเดินครับ
ส่วนทางด้านนายสมมาตร เทพพรหม นักวิชาการวัฒนธรรมผูรับผิดชอบอำเภอสุไหงปาดีกล่าวว่าในปีนี้สภาวัฒนธรรมได้ร่วมกับอำเภอสุไหงปาดีในการจัดงานวัฒนธรรมอำเภอสุไหงปาดี ประจำปี 2560 โดยงานวัฒนธรรมในปีในได้ขอความร่วมมือจากทุกตำบล กลุ่มสตรีในการจัดจำหน่ายอาหารพื้นบ้านโบราณอย่างเช่น ตูปะ ลอเยาะ ขนมโค ซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นซึ่งสามารถหากินได้ในบางเทศกาลที่สำคัญๆนอกจากนั้นแล้วยังมีการแสดงที่โดดเด่นคือการแสดงมโนราห์ ดีเกฮูลู กุมปัง ร่วมไปถึงกือโต๊ะ ซึ่งเป็นการละเล่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอสุไหงปาดีก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงานได้ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 นี้ได้นะครับ

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ

Close