นครนายก-สพฐ.จัดกิจกรรมสานฝันห้องเรียนกีฬา

นครนายก สพฐ.จัดกิจกรรมสานฝันห้องเรียนกีฬา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรม สามัคคีสัมพันธ์ สายฝัน ห้องเรียนกีฬา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมสามัคคีสัมพันธ์ สายฝัน ห้องเรียนกีฬา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการและนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 1,500 คน ทั้งนี้เพื่อเพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม เป็นโครงการห้องเรียนกีฬาใน 4 ภูมิภาค ส่งเสริมการจัดหลักสูตร บูรณาการวิชาการและการกีฬาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาคู่กับวิชาการ โดยมีนักเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 8 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สำหรับกิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลมัธยมศึกษาต้นต้น และมัธยมปลาย วอลเลย์บอลหญิงอายุ 13-18 ปี การศึกษาดูงานและนิทรรศการเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขื่อนขุนด่านปราการชล ศูนย์ภูมิรักษ์ และโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต คาดว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้นำเรื่องกีฬาเป็นสื่อในการแก้ปัญหาสังคม สร้างลักษณะนิสัยให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา พัฒนาความรู้ ทักษะจนสามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป

 

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
นาย วิวรรธน์ แพ่งสุภา ผู้อำนวยการ

Close