อ.กุยบุรี !!! ตรวจเข้มการกระทำผิดกฏหมาย ยาเสพติด-แรงงานต่างด้าว

อ.กุยบุรี ตรวจเข้มการกระทำผิดกฏหมายยาเสพติด-แรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 60 เวลา 14.00 น. นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี มอบหมายให้ ป.ภาณุ ชาญประโคน ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายรักษาความมั่นคง อ.กุยบุรี นำกำลัง อส. และประสานงานหน่วยทหารชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจำ อ.กุยบุรี (จากค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี) ออกตั้งจุดตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ ตรวจตราการกระทำผิดต่างๆ เช่น ยาเสพติด การทำงานของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย คนหลบหนีเข้าเมือง การพกพาอาวุธ การ
กระทำความผิดอื่น ๆ / ผลการตั้งจุดตรวจ พบผู้เสพยาเสพติด 1 รายได้ส่งเข้าค่ายบำบัดที่ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย อ.เมืองประจวบฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Close