พะเยา-ชาวนาเมินปลูกข้าวโพดแทนข้าวนาปรัง

พะเยา – ชาวนาพะเยาเมินปลุกข้าวโพดแทนข้าวนาปรัง ชี้ไม่คุ้นชินแถมไม่มีความรู้ แหล่งผลิตกล้าพันธุ์เร่งระดมคนปลูกกล้าส่งเกษตรกรให้ทันฤดูกาลผลิต


วันนี้( 8มกราคม2560) ผู้สื่อข่าวลงสำรวจพื้นที่ความคิดเห็นของชาวนาในเขต อ.เมืองพะเยาและอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อสอบถามถึงกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยมีแรงจูงใจมีเงินช่วยเหลือไร่ละ 2,000บาทนั้น
พบว่าชาวนาส่วนใหญ่เริ่มไถผืนนาเพื่อเตรียมปลูกข้าวนาปรังแล้ว โดยชาวนาส่วนใหญ่นิยมสั่งกล้าพันธุ์ข้าวจากแแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ซึ่งเพาะกันเป็นกระบะๆ ซึ่งมีต้นทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับที่ลงทุนทำเอง แต่ได้ผลผลิตและคุณภาพข้าวดีกว่า ในขณะที่ศูนย์เพาะพันธุ์เมล็ดข้าวก็ต้องเร่งผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อให้ทันและเพียงพอต่อความต้องการของชาวนาในช่วงการฤดูกาลการปลูกข้าวนาปรัง


นายบาน เป็งรักษา ชาวนา อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ซึ่งกำลังพ่นเมล็ดข้าวในแปลงนาของตัวเอง กล่าวว่า ในปีนี้จะปลูกข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 เพราะทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ส่วนการที่จะให้ชาวนาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนาปรังตามนโนบายของรัฐบาลนั้น ตนเองไม่สามารถทำได้ เพราะขาดทั้งความรู้ ความชำนาญ อุปกรณ์การทำ แถมราคาในตลาดก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับราคาข้าวมากนักและราคาก็มีขึ้นมาลงเหมือนข้าว จึงเลือกที่จะปลุกข้าวแบบเดิม เพราะไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติม ( นพพร/พะเยา)
บรรยายใต้ภาพเมินปลูกข้าวโพด…กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เร่งทำการผลิตต้นกล้า เตรียมนำส่งให้ชาวนาเพื่อใช้ปลูกในฤดูกาลผลิตข้าวนาปรัง ในขณะที่ชาวนาเมินการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการปลูกข้าวนาปรัง เพราะไม่มีความรู้ ความชำนาญแถมราคาก็มีขึ้นมีลง จึงเลือกปลูกข้าวนาปรังเหมือนเดิม

ภาพศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเร่งผลิตต้นกล้าให้ทันและเพียงพอให้ชาวนา
– แปลงเพาะกล้าพันธุ์ข้าวนาปรัง รอส่งให้ลูกค้า
– ชาวนากำลังใช้เครื่องพ่นเมล็ดข้าวลง
ในนา
– สัมภาษณ์นายบาน เป็งรักษา ชาวนา

 

นพพร/เนชั่น

Close