ประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจและยับยั้งการลาออกของผู้ว่าราชกาจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-ประชาชนหลากหลายอาชีพในจังหวัดจันทบุรีจำนวนมากเดินทางมาให้กำลังใจและ ขอ ยับยั้งการลาออก ของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หลังทราบข่าวยื่นหนังสือลาออก จากความผิดพลาดเรื่องของหนังสือคำสั่งจังหวัด


เย็นวันนี้ ( 9 ก.พ.61) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวจังหวัดจันทบุรี จำนวนมากได้เดินทางมาพร้อมดอกไม้เพื่อให้กำลังใจ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีผ่าน นายฤหัส ไชยศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดติดราชการนอกพื้นที่ หลังทราบข่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 7 ก.พ.2561โดยระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่มีความคลาดเคลื่อนในถ้อยคำบางคำ และได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วนั้นเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูลและตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้านายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี จึงขอลาออกจากราชการทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป กรณีดังกล่าวเนื่องจากนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงนามหนังสือคำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่องมอบหมายภารกิจการเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและการเตรียมความพร้อมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี ที่มีข้อความผิดพลาดในวรรคที่ 2 ของหนังสือดังกล่าว จึงแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากราชการ


โดย ข้าราชการและชาวบ้านที่มาร่วมให้กำลังใจ เห็นว่า การที่ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากราชการ ไม่น่ารุนแรงถึงขั้นนั้นเพราะการออกหนังสือราชการย่อมมีความผิดพลาดได้จากการทำงานที่มีความเร่งด่วน แต่วัตถุประสงค์ของการออกหนังสือก็เพื่อความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ของทางราชการ ความผิดแบบนี้ก็เคยเห็นบ่อยครั้งในหนังสือทั่ว ๆ ไปจึงอยากให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ระงับ ยับยั้งการลาออกจากราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีไว้ก่อนและยืนยันว่านายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คนนี้เป็นคนดี มีความยุติธรรม ขยันทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญ พวกตนไม่ใช่ม็อบจัดตั้ง แต่ว่า มาด้วยความจริงใจ และ ไม่อยากให้คนดี ๆ ต้องออกไปจากราชการ และขอให้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรับราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีต่อไปจนเกษียณ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close