นายอำเภอกุยบุรี นำชาวบ้านทำบุญให้ช้างป่ากุยบุรีเนื่องในวันช้างไทย

นายอำเภอกุยบุรีนำชาวบ้านทำบุญให้ช้างป่ากุยบุรีเนื่องในวันช้างไทย

วันที่ 13 มีนาคม นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรมวันช้างไทย ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี “ซาฟารีเมืองไทย” ซึ่งปัจจุบันมีโขลงช้างป่าอาศัยอยู่ในธรรมชาติกว่า 250 ตัว โดยมีตัวแทนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่า ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี ชาวบ้านจากบ้านพุบอน รวมไทยและบ้านย่านซื่อ ต.หาดขาม ร่วมกันทำบุญให้ช้างป่า 22 ตัวที่ตายโดยธรรมชาติและตายจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา มีการกำจัดวัชพืช ทำความสะอาดกระทะน้ำ ในพื้นที่อุทยานและพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาจากสถานการณ์ภัยแล้งเพื่อป้องกันไม่ให้ช้างป่าออกมารบกวนพื้นที่การเกษตร มีการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่ทหาร และอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเดินเท้า 3 วัน 2 คืน เพื่อสำรวจบริเวณแนวชายแดนระยะทาง 50 กิโลเมตร เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบล่าสัตว์ป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้

Close