เดอะโอ๋!!! ประชุมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ

เดอะโอ๋!!!ประชุม “การพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ

วันนี้ 19 มี.ค.61 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ภ.1 บช.ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รอง ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.1 พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล ผบก.อก.ภ.1 รอง ผบก.ศฝร.ภ.1
,ผกก.ฝอ.1 ฯ ,ผกก.(สอบสวน)ฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุม

“การพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ กรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี”โดยในที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ กรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี กรณีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.1 ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในแง่ศีลธรรมอันดี พ.ศ.2557 โดยมีผู้สมัครที่มีประวัติการกระทำผิดคดีอาญาจำนวนทั้งสิ้น 19 ราย

โดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

Close