จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จังหวัดศรีสะเกษประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยมีนายบุญประสงค์ นวลสายย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะกรรมการระดับจังหวัดร่วมสรุปผลการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ของวันที่ 13 เมษายน 2561

นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขอให้ทุกภาคส่วน อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันอย่างจริงจัง ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ก็ขอฝากเตือนให้ใช้รถใช้ถนน ขับขี่รถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ถ้าง่วงนอนหรือเมาอย่าขับ ไม่โทรศัพท์ขณะขับรถ อย่าประมาท และผู้ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนที่ดื่มสุราเบียร์หรือสารมึนเมา จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากประกัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Close