การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด

การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดและสร้างความสามัคคีปรองดอง

ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7คน เพื่อต้านภัยยาเสพติด โดยมีหัวหน้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมในพิธี
สำหรับการแข่งกีฬาฟุตบอล 7คน ในวันนี้ได้มีนโยบาลส่งเสริมด้านการกีฬาเนื่องจากกีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าร่วมการเล่นการข่างขันได้ตามแต่ละประเภท ซึ่งการแข่งขันกีฬา7คนในวันนี้ เพื่อให้เยาชนและประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข้ง และลดช่องว่างของภาครัฐนและประชาชน. เพื่อส่งเสริมให้เยาชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬา7คนในครั้งนี้ จะทำการแข่งขันด้วยกกัน2วัน ระหว่างวันที่26-27เม.ย.61มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยกันจำนวน 14ทีม

นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นโอกาสอันดีรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้ว นอกจากนี้การเล่นฟุตบอลที่ดีย่อมมีโอกาสคัดเลือกเล่นในระดับทีมสโมสร บางคนได้มีโอกาสระดับชาติ ทำให้คนรู้จักและมีชื่อเสียงได้ทางหนึ่งด้วย ไม่ว่าการแข่งขันจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งผลการเล่นกีฬา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต ให้มีนิสัยรักใคร่สามัคคี ปรองดองกันในหมู่คณะให้อภัยซึ่งกันและกัน

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส

Close