โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ตาก – โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ท่าสองยาง

เมื่อ ๑๒พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.นคร รุ่งคณาวุฒิ ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ ,ร.ตท.ธวัช ปั้นเหน่ง รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๔ พร้อม จนท.กร.รวม ๓ นาย ได้จัดประชุมชี้แจง เงินกองทุนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ รร.ตชด.เทคนิคอาสา๑ ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จว.ตาก โดยมีครูใหญ่ รร.ตชด./ศกร.ตชด.ในพื้นที่รับผิดชอบของ ร้อย ตชด.๓๔๔ จำนวน ๑๐ แห่ง เข้าร่วมประชุม พร้อมนี้ได้นำข้าวพันธุ์ศรีพิชัย ที่ ร้อย ตชด.๓๔๔ ได้นำมาขยายพันธุ์ มอบให้กับครูใหญ่ โรงเรียนละ ๑๒ กก. เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อ

ภาพ/ข่าว/ดาบพานิช
สมภพ ศูนย์ข่าวตาก – แม่สอด

Close