เกษตรกรปลูกเงาะส่งขายสร้างรายได้งาม

ยโสธร ชาวบ้านปลูกเงาะส่งขายสร้างรายได้อย่างงาม

นายเขียว สืบท้าว อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 100 หมู่ 2 บ้านโคกใหญ่ ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นชาวบ้านที่ปลูกเงาะส่งจำหน่ายเป็นรายได้เข้าครอบครัวเพียงรายเดียวของจังหวัดยโสธร ต้องว่าจ้างให้คนงานเร่งช่วยกันเก็บเงาะพันธุ์โรงเรียนที่กำลังแก่เต็มที่ส่งขายให้กับลูกค้าที่เข้าไปติดต่อรับซื้อถึงภายในสวน เนื่องจากเงาะในสวนของนายเขียว สืบท้าว กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าเพราะนอกจากจะได้ความสดจากสวนใหม่ๆแล้วเงาะที่นี่ยังมีลักษณะพิเศษคือเปลือกบางรสชาดหวานและกรอบ เป็นที่ต้องการของลูกค้าโดยแต่ละวันจะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าไปติดต่อรับซื้อเงาะไปจำหน่ายต่อและมีลูกค้าที่สนใจเดินทางเข้าไปซื้อภายในสวนเพื่อนำไปรับประทานอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยจะจำหน่ายขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท และขายปลีกหน้าสวน 30 บาท เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้อย่างงามที่หลายคนคิดว่าเงาะจะปลูกได้ผลก็จะอยู่ในแถบภาคตะวันออกของไทยไม่มีใครคาดคิดว่าจะสามารถปลูกได้และให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นเขตร้อน

นายเขียว สืบท้าว บอกว่า ตนเป็นเกษตรกรรายแรกของจังหวัดยโสธรที่ได้ทดลองปลูกเงาะในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้ตนเคยไปรับจ้างเก็บเงาะอยู่จังหวัดจันทบุรี จนมีความรู้เรื่องการปลูกเงาะเป็นอย่างดีจึงได้ตัดสินใจกลับบ้านเกิดและทดลองปลูกเงาะ ทุเรียน มังคุด มะไฟ ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ มาตั้งแต่ปี 2541 จนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ 8 ปี จึงประสบผลสำเร็จเงาะที่ปลูกเอาไว้เริ่มให้ผลผลิตสามารถเก็บส่งจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ตนได้ยึดอาชีพทำสวนเงาะเป็นอาชีพหลักและในปีนี้เงาะที่ปลูกเอาไว้ให้ผลผลิตเป็นที่พอใจออกลูกออกผล มาค่อนข้างดก กว่าทุกปี ก่อนฤดูกาล ที่ผ่านมา สำหรับปีนี้ตนเริ่มเก็บผลผลิตเงาะส่งจำหน่ายมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ปีนี้เงาะที่สวนออกผลเร็ว และผลดก พร้อมเก็บ จึงเป็นโอกาสทอง..เก็บขายก่อนที่โดย ขายส่งกิโลกรัมละ 40 บาทและขายปลีก 30 บาท ซึ่งแต่ละวันตนต้องเก็บเงาะส่งขายให้กับลูกค้าไม่ต่ำกว่า 300 กิโลกรัม เฉลี่ยแล้วตนจะมีรายได้ตกวันละ 5,000 – 10,000 บาท ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีกว่าการทำอาชีพอย่างอื่น

สมัย คำแก้ว ยโสะร รายงาน

Close