เชียงคำ-ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน พร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม

พะเยา –เชียงคำ ผนึกกำลังรัฐ เอกชน พร้อมรับมืออุทกภัยและดินโคลนถล่ม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันนี้ ( 19 มิ.ย.2561) ณ.ลานหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.พะเยา พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย และดินโคลนถล่ม ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา โดยมีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอ พร้อมคณะให้การต้อนรับ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายจรัญ กล่าวว่า การในตรวจความพร้อมในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ ในการป้องกันอุกภัยและดินโคลนถล่ม โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ เอกชนและกลุ่มอาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆ โดยจะมีการตรวจความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร ยานพาหนะรวมทั้งความพร้อมของกำลังพลในการที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่ได้รับการแจ้งเหตุ ทั้งเพื่อความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับอำเภอเชียงคำมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล รพ.เชียงคำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารรณกุศล รวมไปถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านและชุมชนมากที่สุด

(ภาพ/ข่าว จ.ท.สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา)

Close