ผอ.เขต 2 ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

ผอ. เขต2.ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน

นาย วิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สพ2 ได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอาหารกลางวัน ของโรเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.ประกฤษ โพธะนัง ผอ.โรงเรียน นำตรวจและรายงานผลการดำเนินการ

ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบ โครงการอาหารกลางวันในครั้งนี้ พบว่ามีการจัดอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และถูกต้องตามหลักโภชนาการ

ทางด้านผอ. ประกฤษ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร มีการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนักเรียนจำนวน1,200 คน โดยอาหารแต่ละวันจะประกอบไปด้วย หมู ไก่ ผัก ผลไม้ และ ขนมหวาน เพื่อให้ได้สารอาหารครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ และในช่วงบ่ายก็จะมีอาหารว่าง เสริมให้นักเรียนได้รับประทาน เพื่อไม่ให้เกิดความหิวโหยและวันเรียน สมองจะได้รับความรู้ที่คณะครูได้อบรมสั่งสอนได้อย่างเต็มที่ต่อไป.

ศูนย์ข่าวจิตอาสาสองพี่น้อง
รัชนีกร โพธิ์ไพจิต

Close