จังหวัดตาก จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัดตากจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอพระบรมราชานุญาตจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน“ตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ครั้งที่ 3

วันนี้ ( 12 ก.ค. 61 ) เวลา 07.00 น. ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาตจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน“ตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ครั้งที่ 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

การประกอบพิธีบวงสรวงได้มีการถวายเครื่องสังเวยตามพิธีพราหมณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวคำขอพระบรมราชานุญาตจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยาน“ตามรอยประวัติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ครั้งที่ 3 เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองตาก

ภาพ/ข่าว/ปชส.ตาก
ทีมข่าวจิตอาสา ตาก – แม่สอด รายงาน

Close