มุกดาหาร!!3เมือง 3 ประเทศ หารือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมต่อ EWEC“

มุกดาหาร 3 เมืองคู่แฝด 3 ประเทศ หารือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมต่อ EWEC
3 เมืองคู่แฝด 3 ประเทศชายแดน ประกอบด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สภาการค้าการลงทุนเมืองกวางตรี ประเทศสาธารณะสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนลุ่มน้ำโขงเชื่อม EWEC

เมื่อวันที่ 08 08 61 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ ซิ้ตี้ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเปิดเวทีการปรึกษาหารือระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐบาลจังหวัดกวางตรี – มุกดาหาร – สะหวันนะเขต โดยมีนายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายทอนแก้ว พุดทะไกยะลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสะหวันนะเขต สปป.ลาว นายเหงียน กวน ชิ๋น รองผู้ว่าราชการเมือง กวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะอนุกรรมการเศรษฐกิจไทย-ลาว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาชิกหอการค้าทั้ง 3 ประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่เกี่ยวเนื่องชายแดนจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 3 ประเทศ จำนวน 200 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มุกดาหารได้นำเสนอต่อที่ประชุม 3 เรื่องคือ 1. การอำนวยความสะดวกของ 3 ด่าน ไทย-ลาว-เวียดนาม เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อ 3 ด่าน 3 ประเทศ บนเส้นทาง EWEC ให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รองรับระบบการขนส่งที่จะเติบโตในอนาคต 2. เปิดช่องทางให้รถท่องเที่ยวไทยขับเข้าถึงเมืองกวางตรี เวียดนามและให้รถท่องเที่ยวเวียดนามเข้าถึงประเทศไทยได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคที่มีเขตติดต่อบนเส้นทาง EWEC สายเดียวกัน 3. การเปิดจุดผ่อนปรนด่านประเพณีชายแดน ไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนในระดับชุมชนท้องถิ่นสองฝั่งแม่น้ำโขง สร้างงานให้ประชาชนในท้องที่ ทุกครัวเรือนมีรายได้ในการหาอยู่หากินของประชากรในท้องที่

ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า กลุ่มผู้ประกอบการจากจังหวัดมุกดาหารนำเสนอในเรื่อง การเปิดตลาดแสดงสินค้าและการค้าชายแดน 3 เมืองคู่แฝด มุก-สะหวัน-กวางตรี โดยให้แต่ละเมืองผลัดกันเป็นเจ้าภาพ 2 เดือนครั้ง เป็นการจัดแสดงและติดต่อจำหน่ายสินค้า เพื่อหาตลาดการค้าคู่ค้าใหม่ การซื้อขายในท้องถิ่นชุมชนชายแดน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี โดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง Mekong Institute ( MI ) ในการเปิดเวทีการปรึกษาหารือระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐบาลจังหวัดกวางตรี – มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ที่ประชุม 3 ฝ่ายมีมติเห็นชอบพร้อมจะร่วมกันผลักดัน นำข้อสรุปในการประชุมส่งต่อให้ภาครัฐของแต่ละประเทศ เพื่อแก้ไขพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 เมือง 3 ประเทศต่อไป..

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

Close