มุกดาหาร!!เหล่ากาชาด “ร่วมกับสโมสรโรตารี่ หนุนผู้สูงอายุรวมตัวออกกำลังกาย”

มุกดาหาร เหล่ากาชาด ร่วมกับสโมสรโรตารี่ หนุนผู้สูงอายุรวมตัวออกกำลังกายสร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสโมสรโรตารี่มุกดาหาร หนุนผู้สูงอายุรวมตัวออกกำลังกาย สร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี ห่างไกลโรคผู้สูงอายุเตรียมพร้อมปี 68 ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม 36 ปี 36 กิจกรรม ของจังหวัดมุกดาหาร

21 08 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขสำรวจพบว่า มีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพิ่มปีละ 5 แสนคน คาดว่าปี 2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์ จึงทำให้หลายหน่วยงาน มีความพยายาม และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้ทัดเทียมเช่นเดียวกับการดูแลประชากรในกลุ่มอายุอื่น โดยที่ชุมชนศรีบุญเรือง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้สูงอายุที่นี่มีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรม ทั้งเข้าวัด นั่งสมาธิ และออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย

โดยนาง วรลักษณ์ บุตรธิเดช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ในชุมชนศรีบุญเรือง มีผู้สูงอายุ 40-60 ปีขึ้นไปจำนวน 100 คน และได้มีความตระหนักถึงปัญหาผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายและใจ จึงคิดทำโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ และได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และสโมสรโรตารี่มุกดาหาร เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่แข็งแรงไม่เป็นภาระของครอบครัว ชุมชน ลดการเดินทางไปหาหมอ สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยได้ง่าย
ทั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เข้าวัดนั่งสมาธิ และการออกกำลังกายอย่างง่ายเหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือการรำวง รำไม้พอง และการร้องรำทำเพลง ซึ่งจะช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ แข็งแรงและยืดหยุ่น ทำให้กระดูกแข็งแรง ชะลอการเป็นโรคกระดูกพรุน ทั้งช่วยให้การเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ดี ระบบขัยถ่ายทำงานดีขึ้นแล้ว ที่สำคัญสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ได้คลายเหงา รวมทั้งสร้างความสุข กำลังใจที่จะใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานไปนานๆ โดยจะมีการนัดกันออกกำลังกายทุก ๆ วัน ที่บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อออกกำลังกายด้วยการรำไม้พอง และต่อด้วยการรำวง การเต้นบาสโลบ

ด้าน นางกัลยกร สุขสานต์ นายกสโมสรโรตารี่มุกดาหาร เปิดเผยว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม สวดมนต์ นั่งวิปัสสนา นั่งสมาธิ ซึ่งช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ การให้ผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ช่วยทำให้มีสุขภาพจิตแจ่มใส และช่วยให้มีขวัญกำลังใจเพิ่มมากขึ้น และเมื่อสุขภาพจิตดี สุขภาพกายที่ดีก็ตามมา สามารถดูแลตัวเองได้ เป็นการสร้างคุณค่าการดำเนินชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม 36 ปี 36 กิจกรรม ของจังหวัดมุกดาหารนอกจากนี้ยังได้มอบของขวัญ และของที่ระลึกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอีกด้วย

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

Close