เดอะโอ๋!!!ประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง”

เดอะโอ๋!!! ประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จ

วันนี้ 24 ส.ค.61 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1/เอราวัณ 3 ประธานในการประชุมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 234/2561 ลงวันที่ 2 ส.ค.61 เพิ่มเติมโดยคำสั่ง ภ.1 ที่ 242/2561 ลงวันที่ 8 ส.ค.61 ครั้งที่ 2/2561โดยมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภักดีณรงค์ รอง ผบก.วน.ปฏิบัติราชการ ภ.1 พ.ต.อ.วสันต์ เตชะอัครเกษม
รอง ผบก.สส.ภ.1 พร้อมคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวในที่ประชุมถึงเรื่องที่ได้พิจารณาในเรื่องความคืบหน้าจากการประชุมในครั้งที่ 1/2561 และแนวทางในการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
พร้อมให้แจงปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในการนี้ประธานฯได้กำชับและเน้นย้ำในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556 โดยเคร่งครัดและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ทีมข่าว อาชญากรรม

Close