เชียงใหม่!!พิธีรับส่งตำแหน่งรองเจ้ากรมพลังงาน และผอ.ศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ”

รับส่งตำแหน่งรองเจ้ากรมพลังงานและผู้อำนวยศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ


2 ตุลาคม 2561 เวลา15.00 น ประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณดังต่อไปนี้ พลตรี กานต์ กลัมพสุต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และ พลตรีหม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยทางศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศพปน.พท) ได้จัดพีธีรับ-ส่งหน้าที่การบังคับบัญชา ระหว่าง พลตรี กานต์ กลัมพสุต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการ

พลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ให้กับ พลตรีหม่อมหลวงประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ณบริเวณ หน้ากองบัญชาการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร นายทหารทั้งสองนายได้นมัสการพระพุทธรูปองค์ประธานและนมัสการเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก และพยาคำวัง ซึ่งคนในพื้นที่และทหารให้การเคารพ จากนั้นได้ทำการลงนามส่งมอบงานในห้องรับรองกองบัญชาการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ และได้มากระทำพิธีส่งมอบงานต่อหน้านายทหารและลูกจ้างที่มารอรับส่งจำนวน 700 นาย

นายสำราญ แสงสงค์/จ.เชียงใหม่

Close