ชัยภูมิ!!อบต.นาฝายแจงดันงบกว่า 558 ล้านช่วยแก้ปัญหานำ้ประปาไม่ไหลระยะยาว”

ชัยภูมิ อบต.นาฝายแจงดันงบกว่า 558 ล้านช่วยแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลระยะยาวได้แล้ว
ทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงยาวไปถึงเขตตัวเมืองชัยภูมิได้บางส่วนเพิ่มมากขึ้นด้วยอีกทาง คาดแล้วเสร็จในไม่เกิน ส.ค.2562 ปีหน้านี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลไปทั่วถึงได้เพียงพอในพื้นที่ต.นาฝาย หลังจากเกิดกรณีชาวบ้านในพื้นที่กว่า 3 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบน้ำประปาไม่ไหลมานานกว่าสัปดาห์ ล่าสุดทาง อบต.ได้เร่งจัดรถออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือในเบื้องต้นไปก่อนแล้ว เผยต้นเหตุที่เกิดปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ไม่ไหลบ่อยครั้ง

เนื่องจากที่ผ่านมาการก่อสร้างของระบบประปาเก่าที่รับถ่ายโอนมาให้ อบต.มานานกว่า 20 ปี รองรับการขยายของชุมชนในพื้นที่ไม่เพียงพอ หลังเกิดการขยายตัวของชุมชน ร้านค้า ย่านเศรษฐกิจ ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เกิดขึ้นมาต่อเนื่องจนปัจจุบันเกินกว่าครึ่ง จนระบบน้ำประปามีไม่เพียงพอต่อจำนวนคนในชุมชนที่เพิ่มขึ้นมาต่อเนื่อง ด้านอบต.พื้นที่ อำเภอ จังหวัด และการประปาส่วนภูมิภาคจึงได้อนุมัติแผนแก้ไขสร้างระบบประปาใหม่ทั้งหมดในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในระยะยาวอย่างยั่งยืนในครั้งนี้พร้อมเดินหน้าทุ่มงบกว่า 558 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงผลิตจ่ายประปาแห่งใหม่อีกแห่งของจ.ชัยภูมิขึ้นและจะดำเนินการโครงการนี้เสร็จสิ้นทั้งหมดได้ในไม่เกินเดือน ส.ค.2562 ปีหน้านี้ต่อไป…

( 3 ต.ค.61 ) ขณะที่จ.ชัยภูมิ ความคืบหน้าหลังได้มีตัวแทนชาวบ้านกว่า 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 3 ,15,และหมู่ ที่ 16 ของต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ กว่า 150 คน พากันเดินทางมาร่วมตัวกันเพื่อลงรายชื่อที่บ้านของนายเทศา รณไพรี กำนันตำบลนาฝาย พร้อมตัวแทนชาวบ้านโดยนางลมัย ราไพรี และนายสมพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ ได้ออกมาเรียกร้องไปถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยภูมิ หลังชาวบ้านทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำประปาประจำหมู่บ้านในความรับผิดชอบของ อบต.นาฝาย ในจุดดังกล่าวไม่ไหลนานนับสัปดาห์แล้ว ซึ่งปัญหานี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ละครั้งก็เป็นเวลานานนับสัปดาห์ ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากมาต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา
ล่าสุดทางด้านนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ ยืนชีวิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ( อบต.นาฝาย ) ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่มายาวนาในครั้งนี้ ล่าสุดเองทางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอ การประปาส่วนภูมิภาค และ อบต.นาฝาย ได้มีการร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนโครงการพัฒนาก่อสร้างระบบโรงผลิตประปาใหม่ในพื้นที่ ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งจะมีการใช้งบประมาณก่อสร้างใหม่ทั้งหมดครั้งนี้ในงบประมาณรวมกว่า 558 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้จะแล้วเสร็จในไม่เกินวันที่ 24 ส.ค.2561 ในปีหน้านี้ และจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ทั้งตำบลนาฝายได้ทั้งหมด รวมทั้งส่วนหนึ่งจะไปช่วยเสริมในเขตตัวเมืองชัยภูมิ ได้บางส่วนเพิ่มมากขึ้นด้วย
เพราะจากที่ผ่านมาในพื้นที่ ต.นาฝาย หลังได้รับการถ่ายโอนระบบประปาดังกล่าวมาจาก อบจ.ชัยภูมิ มาตั้งแต่ปี 2540 หรือมานานกว่า 20 ปีแล้ว ที่เดิมมีกำลังการผลิตให้กับ 3 หมู่บ้านดังกล่าวได้กว่า 350 ครอบครัวเท่านั้น
และต่อมาในปัจจุบันทั้งมีการเข้ามาตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ เกิดขึ้น มีการเข้ามาตั้งย่านร้านค้า หอพัก ชุมชน เป็นโซนเศรษฐกิจแห่งใหม่ของจ.ชัยภูมิ เกิดขึ้น รวมทั้งคนในชุมชนก็มีการขยายตัวมีการเข้ามาสร้างที่อยู่อาศัยมากขึ้นหลายเท่าตัว การจ่ายประปาก็เพิ่มจากกว่า 700 ครอบครัว 1,000 ครอบครัว จนมาปัจจุบันหลายพันครอบครัวมาต่อเนื่อง

จึงทำให้เกิดปัญหาระบบประปาที่มีอยู่เดิมไม่สามารถให้บริการได้ทั่วถึงเพียงพอได้ และเวลาที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักระบบการจ่ายประปาที่เก่าใช้งานมานาน ก็เกิดการชำรุดเสียหายตามาบ่อยครั้ง ซึ่งปัญหาการจ่ายน้ำประปาได้ไม่ทั่วถึงในปัจจุบันจึงเป็นปัญหาเกิดผลกระทบต่อชาวบ้านจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละครั้งที่เครื่องสูบชำรุดต้องรอการซ่อมแซมที่นานบ้าง

การแก้ปัญหาของ อบต.นาฝาย ในขณะนี้ก็ ต้องมีการนำรถน้ำออกไปแจกจ่าย และให้เปิดปิดน้ำตามเวลามากขึ้น โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง ซึ่งก็เป็นการช่วยบรรเทาทุกข์พอให้ชาวบ้านไม่เดือดร้อนมีน้ำใช้ไปก่อนจากนี้
ระหว่างที่จากนี้ไปหลังโครงการก่อสร้างระบบประปาแห่งใหม่ที่ใช้งบประมาณจำนวนมากว่า 558 ล้านบาทครั้งนี้เสร็จสิ้นในไม่เกิน ส.ค. ปีหน้า 2562 นี้ ทาง อบต.ก็จะพยายามดำเนินการออกแจกจ่ายน้ำไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนได้ไปก่อนและขอทุกคนทนรออีกไม่นานในปีหน้านี้ปัญหาประปาไม่ไหลใน อบต.นาฝาย จะได้หมดไปอย่างยั่งยืนตามมาในเร็วๆอีกไม่กี่เดือนนี้ด้วย ขอให้ประชาชนในพื้นที่ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ วันนี้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล ทาง อบต.นาฝาย ได้พยายามแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนตามมาด้วยได้แล้วในครั้งนี้ด้วย

/////ทีมข่าว จ.ชัยภูมิ/////

Close