สภ.สามพราน ทำบุญเลี้ยงพระและมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2561”

สภ.สามพรานทำบุญเลี้ยงพระและมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2561.

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น4 สภ.สามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม.
พ.ต.อ.เอกพงษกร อุปพงษ์ ผกก.สภ.สามพราน เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระและมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2561 พร้อมด้วย กต.ตร.สภ.สามพราน และพ.ต.ท.เจริญศักดิ์ รัตนชงค์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.ท.นิยม นิยา รอง ผกก.ป.ฯ, พ.ต.ท.หญิง รัตนาพร ตันติภันฑรักษ์ สว.ธร.ฯ, พ.ต.ท.วันนิวัติ ปัญญาวานิชกุล สวป.ฯ, พ.ต.ท.สมพร ศักโกระ สวป.ฯ พร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สามพราน ซึ่งการทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่17 ตุลาคม เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการปฎิบัติหน้าที่ และได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนายวิสูตร ธรรมอภิพล ประธาน กต.ตร.สภ.สามพราน ที่ให้การสนับสนุนกิจการตำรวจ พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการตำรวจสภ.สามพราน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจำนวน 6 ทุนๆละ 1,500 บาท มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 4 ทุนๆละ 2,000บาท มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 7 ทุนๆละ 2,000 บาท และระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทั้งหมด 22 ทุน รวมเป็นเงิน 43,500 บาท


ธงชัย วัชดลชัย /พัชรี เกษรบุญนาค

Close