ผอ.แขวงการทางชนบทศรีสะเกษ!!เร่งซ่อมสร้างถนนรองรับการคมนาคม-การเกษตร”

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เร่งซ่อมสร้างถนนรองรับการคมนาคม-การเกษตร


เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช ผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ขณะนี้แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ กำลังเร่งซ่อมแซมปรับปรุงสภาพถนนหลายพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้ง 22 อำเภอ ของ จ.ศรีสะเกษ โดยเฉพาะถนนสาย ศก.5009 ศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ที่บริเวณบ้านยางชุมใหญ่ ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย ขณะนี้มีการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติคอนกรีต ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีบริษัทไทยเจริญศรีสะเกษก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง สัญญาเลขที่ ขทช.ศก. 57/2562 ลงวันที่ 30 ต.ค. 61 ระยะเวลาก่อสร้าง 85 วัน เริ่มต้นสัญญา 31 ต.ค. 61 สิ้นสุดสัญญา 23 ม.ค. 62 ด้วยวงเงินค่าก่อสร้าง 4,288,000 บาท ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนผู้สัญจร ได้ใช้เส้นทางในการขนถ่ายสินค้าการเกษตรและการคมนาคม โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าว พริก หอม กระเทียมและอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ได้อย่างสะดวกปลอดภัย จึงขอให้พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าวด้วย.

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ
ศรีสะเกษ

Close