รรท.ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยม”ตม.จว.นครราชสีมา”

“พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล รรท. ผบช.สตม.ตรวจเยี่ยม ตม.จว. นครราชสีมา เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และกำชับการปฏิบัติงาน!!

วันนี้ 15 พ.ย. 2561 เวลา 20:00 น. พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล รรท. ผบช.สตม.พร้อมด้วย พ.ต.อ. อาชยน ไกรทอง รรท.ผบก.ตม 3 ,พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รรท.ผบก.สส.สตม. และ พ.ต.อ.ธัชพงศ์ สารวนางกูร ผกก.3 บก.สส.สตม.ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ตม.จว.นครราชสีมา โดยมี พล.ต.ต. ณัฐวัฒน์ การดี รรท.ผบก.ตม.4 , พ.ต.อ.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จว.นครราชสีมา พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้การต้อนรับ ได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และกำชับการปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การจัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และในการจัดกิจกรรมต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางของ ทม. มิให้มีข้อผิดพลาด
2.ให้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. และกายบริหาร เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของข้าราชการตำรวจ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยให้หัวหน้าหน่วยเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
3. กรณีการขออยู่ต่อฯ ให้แจ้งเตือนคนต่างด้าวล่วงหน้า 7 วัน ก่อนครบกำหนดเวลาอนุญาตให้ทำเป็นหนังสือ โดยให้ไปจัดระบบการแจ้งเตือนตามความเหมาะสมของด่าน
4. การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้ตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ข้อมูลบุคคลต้องห้ามหมายจับ หมายจับ หมายแดงตำรวจสากล การแจ้งที่พัก เอกสารการเงิน ฯลฯ เมื่ออนุญาตแล้ว ให้ฝ่ายสืบสวนออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขออยู่ต่ออย่างต่อเนื่อง
5. การออกปฏิบัติงานสืบสวนปราบปราม ให้มีร้อยเวรสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่คู่กับชุดสืบสวน โดยรถยนต์สายตรวจไปสถานที่เกิดเหตุที่สำคัญทุกเหตุ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ สตม. กรณีมีเหตุสำคัญเร่งด่วน ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วนที่สุด
6. การปิดล้อมตรวจค้น ให้มีผลการปฏิบัติการออกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียง โดยเลือกเป้าหมายที่มีคุณภาพ เช่น อพาร์ทเมนท์ หอพัก ที่พักคนงาน ฯลฯ และ เช่น ฝ่ายปกครอง ทหาร แรงงาน เป็นต้น
7. การแจ้งที่พักอาศัย มาตรา 37 และ 38 ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่คนต่างด้าวหรือเจ้าของที่พักแจ้งไว้ ในระบบ
8. การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแบบตรวจราชการ ของ ตร. ให้ไปจัดทำแฟ้มให้ถูกต้องตามแบบตรวจ โดยให้จัดทำปก สันแฟ้มให้สวยงาม มีรายละเอียดครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ง่าย
9. ยอด Overstay ปัจจุบันเป็นศูนย์แล้ว และให้ปราบปรามอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ให้มียอด Overstay อีกเด็ดขาด!!

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ 5 : พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ. 5 บก.อก.สตม.:สายด่วน 1178 !!

Close