ชาวสมุทรปราการนับหมื่น!!ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ชาวสมุทรปราการนับหมื่นร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก


รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นำพสกนิกรชาวสมุทรปราการ กว่าหนึ่งหมื่นคน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ระยะทางกว่า 29 กิโลเมตร พร้อมกันทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด
เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมกันทั้ง 77 จังหวัด โดยก่อนหน้าเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมและรับเสื้อพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


และที่บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนชาวสมุทรปราการต่างทยอยเดินทางมาเตรียมความพร้อม เพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 10,019 คน โดยใช้เส้นทางในการปั่นจักรยาน จาก ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ถึงสถานตากอากาศบางปู และกลับมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางกว่า 29 กิโลเมตร
โดยมี นายธฤต สําราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีและนำประชาชนร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนักปั่นจักรยานทั้งหมดเริ่มต้นปั่นจักรยาน ซึ่งในขบวนที่ปั่นดูเป็นระเบียบสวยงาม และตลอดทางที่ผ่านตามสถานที่ต่าง ก็มีประชาชนในการต้อนรับและปรบมือให้กำลังใจ ร่วมทั้งมอบน้ำดื่มกับนักปั่นตลอดเส้นทาง

Close