ช่วยเราด้วย!!ชาวบ้านรวมตัวขึ้นป้ายร้องสื่อ”ได้รับผลกระทบฝุ่นละออกจากโรงงาน”

ปราจีนบุรี ชาวบ้่านขึ้นป้ายรวมตัวร้องสื่อได้รับผลกระทบฝุ่นจากโรงงาน!!

ชาวบ้านบุยายใบ ม.4
ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี ขึ้นป้ายคัดค้านฝุ่นละออง และรวมตัวกัน 50 คน ร้องผ่านผู้สื่อข่าวว่าได้รับผลกระทบจากมลพิษทั้งฝุ่นและกลิ่นจนทำ
ให้เจ็บป่วยทุกวันเป็นจำนวนมากจากโรง
งานใกล้เคียง ผู้ป่วยจะ
มีอาการไอ และไข้หวัดเรื่องรังหายใจติดขัด ฝุ่นละอองเยอะ นาย
สุวัฒน์ ศิริภัทรกุล อายุ
64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 131


/6 ม.4 ต.ท่าตูม กล่าวว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโรงงานทั้งฝุ่น
และกลิ่นมานานหลายปีแล้วทำให้ชาวบ้านต้องเจ็บป่วยกันประจำทุกครัวเรือนอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และโรงงานได้ออกมาจรวจสอบฝุ่นละอองและกลิ่นให้ด้วยซึ่งชาวบ้านไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว จึงอยากวิงวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาแก่ไขปัญหาให้ประชา
ชนที่ได้รับผลกระทบด้วย นางสายพิณ เปกวน กล่าวว่าได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและกลิ่นจนปวดหัวทุกวันอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาดูแลด้วย นส.นงนุช บัวโรย กล่าวว่า ตนเองได้รับผลกระทบจากฝุ่นมาเดือนกว่าแล้วจะเป็นๆหายๆเป็นระยะๆ ป่วยไข้ มีอาการ ไอ ระคายคอ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขและตรวจสอบให้ประชาชนด้วย สงสารเด็กและลูกหลานที่ต้องมาได้รับผลกระทบทั้งฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นนายวิลาศ เล็บพยัคผู้ใหญ่บ้าน ม.4
กล่าวว่าชาวบ้านรวมตัวกันในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยว


ข้องลงมาตรวจสอบ
ฝุ่นละออง และกลิ่น
ให้ประชาชนตนจะทำ
เรื่องให้ทางการทราบ
ถึงปัญหาที่ได้รับผล
กระทบในครั้งนี้ต่อไปเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป…

Close