!!ผลนับะแนนอย่างไม่เป็นทางการ”เลือกตั้ง ส.ส.มุกดาหาร”

จังหวัดมุกดาหาร คะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้ง ส.ส.มุกดาหาร


จังหวัดมุกดาหาร ผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้ง ส.ส.มุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 พรรคเพื่อไทย มาเป็นอันดับที่ 1

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงาน จังหวัดมุกดาหาร ผลนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ เลือกตั้ง ส.ส.มุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ 1 อันดับที่ 1 นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ พรรคเพื่อไทย ได้ 35,131 คะแนน อันดับที่ 2 นายวีระพงษ์ ทองผา พรรคพลังประชารัฐ ได้ 20,954 คะแนน อันดับที่ 3 นางสาว วรินทร์ธร ภูมิบุญชู พรรคอนาคตใหม่ ได้ 17,350 คะแนน และเขตเลือกตั้งที่ 2 อันดับที่ 1 นายบุญฐิณ ประทุมลี พรรคเพื่อไทย ได้ 30,016 คะแนน อันดับที่ 2 นายทวีศักดิ์ ประทุมลี พรรคพลังประชารัฐ ได้ 17,360 คะแนน อันดับที่ 3 นางศุภลักษณ์ คำสิง พรรคอนาคตใหม่ ได้ 11,227 คะแนน

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร

Close