เกษตรฯพะเยาเจ๋ง!!ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกแบะซังข้าวโพด”ลดปัญหาการเผา

พะเยา – เกษตรฯพะเยาเจ๋ง!! ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกและซังข้าวโพด ลดปัญหาการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร “ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ “


วันนี้ ( 3 พฤษภาคม 2562 ) ที่ วิสาหกิจชุมชน(กลุ่มรวบรวมผลผลิจการเกษตร อ.ภูซาง) บ้านป่าสัก หมู่ที่ 4 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จงพะเยา นายสิโรจน์ ชมใจ ปลัดอาวุโสอ.ภูซาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ( ข้าวโพดหลังนา ) เพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตร “ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ “ โดยมีนายนาวิน อินทจักร เกษตรจังหวัดพะเยา นายการุณย์ มะโนใจ หน.เกษตร อ.ภูซางพร้อมคณะและกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ


นายนาวิน เปิดเผยว่า โครงการทำปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ( ข้าวโพดหลังนา ) สืบเนื่องจากปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดรอบๆข้าง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมทำการเกษตรอีกครั้ง หรือการเผาเพื่อเก็บเกี่ยว ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน มลพิษและเป็นการทำลายอินทรีย์วัตถุและธาตุที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืชไปอย่างน่าเสียดาย จึงได้จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกและซังข้าวโพดดังกล่าว


ด้าน นายพิทธโยธร ไวทยาวัฒน์ ผ.อ.สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา แนะนำเกษตรกรให้ใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 เพื่อนำไปใช้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพโดยมีวิธีการทำติดหลังซองหรือถ้าหากไม่เข้าใจ ก็สามารถปรึกษาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านให้เข้ามาช่วยเหลือได้ หรือ ติดต่อสอบถามโดยตรงที่สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินตลอดจนเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองให้น้อยลงหรือเจอจางลง


(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close