ประธานชมรมแม่ดีเด่น”จัดโครงการนำ้พระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562”

ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ที่วัดศรีอุทุมพร อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นางมาลัย อุกฤษฎ์สิริ ประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี 2562 โดยมีแม่ดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษจาก22 อำเภอ และแม่จากอำเภออุทุมพรพิสัย เข่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจสายตาและมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ การมอบสื่อปูนอน การแสดงศิบปะพื้นบ้านของแม่ผู้สูงอายุอำเภออุทุมพรพิสัย และการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่แม่ผู้สูงอายุด้วย ทั้งนี้เพื่อการร่วมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close